Cursus ‘Voorkomen van vallen’

Fysiotherapeutisch Centrum Heerde houdt dinsdag 29 oktober een gratis voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen over het voorkomen van vallen. De bijeenkomst wordt gehouden van 14.00 tot 15.00 uur in de fysiotherapiepraktijk in Heerde, op de tweede verdieping van het gezondheidscentrum aan de Brinklaan. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@fysioheerde.nl of te bellen naar telefoonnummer (0578) 69 63 63.

Naast de gratis voorlichtingsbijeenkomst start Fysiotherapeutisch Centrum Heerde op dinsdag 5 november met de cursus Voorkomen van vallen voor ouderen. Tijdens vier wekelijkse bijeenkomsten worden de belangrijkste items rondom vallen en het voorkomen van vallen doorgenomen en geoefend. Zo wordt er uitgebreid stil gestaan bij de oorzaken, vindt er een balanstest plaats, wordt er geoefend op een hindernisbaan en komen gerichte kracht- en balansoefeningen aan bod die thuis kunnen worden gedaan. De cursus wordt gegeven door een fysiotherapeut/ergotherapeut.

Vallen bij oudere mensen is een ernstig en veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op de drie thuiswonende ouderen krijgt er minstens eenmaal per jaar mee te maken. Vaak zijn de gevolgen ernstig. In 2017 vonden maar liefst 3.849 dodelijke valongelukken plaats, negentig procent van alle dodelijke ongevallen bij ouderen dat jaar. Ook gevolgen als botbreuken en ander letsel met blijvende invaliditeit komen vaak voor. In de meeste gevallen heeft het vallen direct invloed op de zelfstandigheid van de oudere. Vooral ouderen met chronische ziekten die weinig bewegen, lopen een hoog risico om te vallen. Het is daarom van groot belang dat zij preventieve maatregelen nemen. Het is trouwens een groot misverstand te denken dat preventieve maatregelen alleen gaan over omgevingsfactoren zoals de veiligheid in en om het huis, of persoonlijke factoren zoals verminderd gezichtsvermogen, krachtverlies en medicijngebruik. Er zijn ook andere manieren die zorgen dat mensen zolang mogelijk stevig op de been blijven. Al deze zaken komen tijdens de cursus aan bod.

De vier bijeenkomsten vinden telkens op een dinsdag plaats en wel op 5, 12, 19 en 26 november van 14.00 tot 15.00 uur. De cursus wordt gegeven in de oefenzaal van Fysiotherapeutisch Centrum. De kosten bedragen € 70 die bij aanvang moeten worden voldaan. Deze kosten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar. Aanmelden voor de cursus kan telefonisch door te bellen naar telefoonnummer (0578) 69 63 63 of te mailen naar info@fysioheerde.nl​.

Top