Huisregels

Gezondheidscentrum Heerde

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn én ons werk prettig en veilig te kunnen doen, hanteren we in Gezondheidscentrum Heerde huisregels. Onze huisregels gelden voor iedereen: patiënten, bezoekers en medewerkers. Ze zijn ook van toepassing als u buiten het gezondheidscentrum contact heeft met onze medewerkers. Het belangrijkste doel van de huisregels is het creëren van een veilige omgeving.

Geen grensoverschrijdend gedrag of ongewenste aanrakingen

Onze huisregels vindt u bij de hoofdingang links aan de muur. Ze zijn opgesteld in het Nederlands, het Nedersaksische dialect van Heerde/Waopmvelde en het Engels. Lees ze voordat u bij ons naar binnen gaat. Bij betreding van het centrum stemt u met onze huisregels in.

Waarom huisregels?
Drie van de vier zorgmedewerkers in Nederland krijgt tijdens het werk te maken met agressie, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag door patiënten en hun familieleden en/of vrienden. Ook in ons centrum gebeurt het dat patiënten verbaal agressief hun onbegrip en frustratie uiten door zorgmedewerkers (telefonisch) af te snauwen, uit te schelden, agressief te benaderen of (online) te bedreigen. Omdat ze alwéér van medicijn moeten wisselen, ze kwaad zijn over de grote geneesmiddelentekorten of het hulpmiddelenbeleid van hun zorgverzekeraar. Of omdat ze geen afspraak kunnen krijgen met de huisarts op het tijdstip dat zij dat willen, of geen doorverwijzing krijgen omdat de huisarts vindt dat dat medisch gezien niet nodig is.

Onacceptabel
Wij vinden dergelijk gedrag volstrekt onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat deze (in voorkomende gevallen begrijpelijke) frustraties worden afgereageerd op zorgmedewerkers die er niets mee van doen hebben. Geen van de medewerkers van het gezondheidscentrum heeft invloed op het beleid van farmaceuten, zorgverzekeraars of de overheid. Of op de begrijpelijkheid van uw zorgverzekeringspolis. De apotheekmedewerkers bijvoorbeeld bepalen niet welke medicijnen u krijgt. Dat doet uw zorgverzekeraar. Onze medewerkers brengen enkel de boodschap over. Reageer uw boosheid daarom niet op hen af. Zij kunnen er echt niets aan doen. Bovendien hoort agressie, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag niet thuis in ons mooie gezondheidscentrum. Toch?!

Consequenties
Houdt u zich niet aan de huisregels? Dan spreken wij u aan op uw gedrag. Mogelijk geven we u een officiële waarschuwing of een tijdelijk toegangsverbod. Na twee officiële waarschuwingen zijn we helaas genoodzaakt u uit te schrijven. U bent dan niet meer welkom in Gezondheidscentrum Heerde. Fysiek geweld of bedreiging accepteren we sowieso nooit. In die gevallen schrijven we u onmiddellijk uit. U bent dan per direct niet meer welkom in Gezondheidscentrum Heerde.

Bijdragen aan het welzijn van mensen
Uiteraard hopen we uit de grond van ons hart dat we nooit iemand moeten waarschuwen of uitschrijven. Wij werken in de zorg omdat we een diepe roeping voelen om mensen met gezondheidsproblemen te helpen. Om een positieve impact te hebben op het leven van anderen en kwetsbare mensen te ondersteunen. En zo bij te dragen aan de gezondheid en het welbevinden van iedereen. U rekent op ons, daarom rekenen wij nu op u.

Top