Ergotherapie

Ergotherapie Heerde

Contact

Ergotherapie Heerde
Brinklaan 15
8181 EA Heerde

Telefoon: (0578) 69 63 63
Fax: (0578) 69 21 80
E-mail: info@fysioheerde.nl
Website: www.ergoheerde.nl

Openingstijden

Ma 08:00 uur – 16:30 uur
Di 08:00 uur – 16:30 uur
Wo 08:00 uur – 16:30 uur
Do 08:00 uur – 16:30 uur
Vr 08:00 uur – 16:30 uur

Zo lang mogelijk zelfstandig dagelijkse handelingen doen, die voor u belangrijk zijn!

Binnen de ergotherapie gaan we uit van de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ergotherapie is gericht op het weer mogelijk maken van normale dagelijkse handelingen die niet meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg van een aandoening, beperking of ziekte. De therapie richt zich niet op de aandoening, beperking of ziekte zelf maar op de praktische gevolgen ervan.

Doel van de ergotherapie is het terugkrijgen van die zelfstandigheid, zodat er weer sprake is van eigen regie over uw leven. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld wassen en aankleden, zelfstandig kunnen verplaatsen, het uitvoeren van huishoudelijke taken; (het verdelen van) energie bij vermoeidheidsklachten en/of (chronische) pijnklachten. Een ergotherapeut kan hulp bieden aan (jong) volwassenen, ouderen en mantelzorgers.

Specialisaties

Isabelle Ale met ergotherapeute Matanja Wichers Schreur

  • Advies hulpmiddelen
  • Energiemanagement
  • Covid-19 revalidatie
  • Lig- en zitproblematiek
  • Geheugenproblematiek
  • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
  • WLZ (Wet Langdurige Zorg)
  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Advies levensloopbestendige woning
  • Rijvaardigheidstraining (bijv. scootmobiel, driewielfiets)
Vergoeding en behandeling

Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het is niet nodig aanvullend verzekerd te zijn. De kosten eerst verrekend met uw eigen risico. Als u aanvullend verzekerd bent, dan krijgt u waarschijnlijk meer uren vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

De ergotherapeut stemt met u af waar behandeling het beste kan plaatsvinden. Dit kan zijn op de praktijk, bij u aan huis of bijvoorbeeld op uw werkplek. Denkt u dat een ergotherapeut u kan helpen uw zelfstandigheid (deels) terug te krijgen? Neem dan contact met ons op!

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.ergoheerde.nl

Top