Huisregels

Gezondheidscentrum Heerde

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en ons werk prettig en veilig te doen, gelden er huisregels waar we ons samen aan houden: patiënten, bezoekers en medewerkers. Deze huisregels zijn ook van toepassing als u buiten het gezondheidscentrum contact heeft met onze medewerkers. Bij betreding van het gezondheidscentrum stemt u in met onze huisregels.

Houdt u zich niet aan de huisregels? Dan spreken wij u aan op uw gedrag. Mogelijk geven we u een officiële waarschuwing en/of een tijdelijk toegangsverbod. Na twee officiële waarschuwingen zijn we helaas genoodzaakt u uit te schrijven. U bent dan niet meer welkom in Gezondheidscentrum Heerde.

Goed om te weten
We accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of bedreiging. In die gevallen schrijven we u onmiddellijk uit. U bent dan per direct niet meer welkom in Gezondheidscentrum Heerde.

Zo zijn onze manieren

 • Volg aanwijzingen van medewerkers direct op.
 • Toon uw identiteitsbewijs als een medewerker daarom vraagt.
 • Geef elkaar de ruimte. Respecteer ieders privacy.
 • Behandel elkaar beleefd en met respect.
 • Geweld, fysieke aanrakingen en elk ander gedrag waardoor iemand zich ongemakkelijk of bedreigd voelt, wordt niet geaccepteerd.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. is toegestaan mits dit geen overlast veroorzaakt.
 • Wanneer u in gesprek bent of onder behandeling van een zorgverlener, staat uw telefoon uit.
 • Gesprekken opnemen, fotograferen of filmen is alleen toegestaan met toestemming van alle betrokkenen.
 • Hulphonden zijn welkom. Andere huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Roken, drank, drugs en wapenbezit zijn verboden. Als u onder invloed bent, kan u de toegang tot het gezondheidscentrum geweigerd worden.
 • Wees zuinig op onze spullen. In geval van diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.
 • Het gezondheidscentrum en de in het centrum gevestigde zorgaanbieders zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
 • Fietsen plaatst u in de daarvoor bestemde rekken.
 • Niet tevreden over (het functioneren van) een medewerker? U kunt hiervan een melding maken. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenregeling van de zorgaanbieder waar de betreffende medewerker werkzaam is.
Geen grensoverschrijdend gedrag of ongewenste aanrakingen
Top