Verantwoord sporten bij Fitkids Heerde

Kinderen tussen de 6 en 18 jaar die graag willen beginnen met sporten maar dat vanwege hun chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening niet aandurven, zijn na verwijzing van een huisarts, kinderarts of specialist van harte welkom bij de Fitkids van Fysiotherapeutisch Centrum Heerde. Hier kunnen ze verantwoord trainen en bewegen onder professionele begeleiding.

Het Fitkids fitness- en oefenprogramma in Heerde wordt geleid door kinderfysiotherapeute Kirsha Kamphuis. “Onze deelnemers krijgen een individueel traject aangeboden dat afhankelijk van de gestelde doelen en behaalde resultaten maximaal twaalf maanden duurt. In die periode trainen ze elke woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur met fitnessapparatuur en oefenen ze in groepsverband allerlei soorten sport en spel. Dat doen we op een leuke en verantwoorde manier. Het fitness- en oefenprogramma dat we volgen, is geprotocolleerd door Stichting Fitkids dat onderdeel is van Stichting Artsen voor Kinderen. Het programma is speciaal gemaakt voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Denk aan kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, DCD, autisme, een motorische ontwikkelingsstoornis of een aangeboren hartafwijking. Fitkids wil al deze kinderen het plezier en het nut van bewegen laten ervaren.”

Dat laatste is terug te zien in een van de doelen van het Fitkidsprogramma: het verbeteren van de fysieke en mentale conditie van de deelnemers. Een ander belangrijk doel is dat deelnemers na het doorlopen van het Fitkidstraject blijven bewegen en een bij hen passende sport of activiteit oppakken bij een sportclub. Kirsha: “Uit onderzoek blijkt dat bewegen een positief effect heeft op de fysieke fitheid en kwaliteit van leven van kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De voortgang die deelnemers boeken, houden we nauwgezet bij en kan door de kinderen en hun ouders worden gevolgd op het eigen Fitkids intranet. En ook goed om te weten: Fitkids wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed.”

Wilt u meer informatie over Fitkids of heeft u vragen? Kijk op ​www.fitkids.nl of ​www.fysioheerde.nl​ of bel ons. Op werkdagen zijn we bereikbaar op telefoonnummer (0578) 69 63 63. Of stuur een e-mail naar info@fysioheerde.nl.

Top