Nieuw sponsorcontract voor EHBO-vereniging Heerde

Secretaris Reinie van de Streek van EHBO-vereniging Heerde en apotheker Ruud Timmerman van Apotheek Heerde ondertekenden vorige week een nieuw driejarig sponsorcontract. Daarin zijn afspraken gemaakt om samen nog nadrukkelijker het maatschappelijk belang te ondersteunen, en Heerde en omgeving veiliger te maken.

Door de apotheek gesponsorde verenigingen krijgen de mogelijkheid om op haar kosten een aantal leden/vrijwilligers een AED- & reanimatiecursus te laten volgen bij EHBO-vereniging Heerde. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 24 personen. 

Van de Streek: “Dit geeft de betreffende verenigingen en clubs een betere basis wat betreft kennis hoe te handelen bij levensbedreigende situaties. De komende drie jaren zullen door dit initiatief van de apotheek rond de 75 personen in de gemeente Heerde kennis krijgen van reanimatie en bediening van een AED. Dit kan voor de hele gemeenschap een rol van belang zijn in een noodsituatie.” 

EHBO-vereniging Heerde heeft ontzettend veel zin om de trainingen te verzorgen. Van de Streek: “Wij hopen dat meer mensen bewust worden dat kennis van 1ste hulp bij een ongeval, een groot verschil kan maken voor de hulpvrager. Of het nu in een thuissituatie is, op het werk of school, of gewoon op straat of binnen de vereniging. Bij een hartstilstand bijvoorbeeld zijn de eerste zes minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als binnen die tijd iemand reanimeert en een AED aansluit.”

Bent u ook geïnteresseerd in wat EHBO-vereniging Heerde aan opleidingen te bieden heeft? Kijk dan op de website www.ehbo-heerde.nl.

Top