Afscheid huisarts Luiting

Na 30 jaar huisarts te zijn geweest in Heerde, gaat Marten Luiting met pensioen. Met een gerust hart draagt hij zijn taak over aan Janneke Rozeman uit Epe. Voor zijn patiënten geen onbekende, ze is al geruime tijd aan de praktijk verbonden. “Ik werk hier al anderhalf jaar drie dagen in de week”, aldus Janneke. Marten voegt toe: “Ik ben blij dat ik een goede opvolgster heb gevonden. Janneke is hier als waarnemer begonnen en het klikte meteen goed. Niet alleen met mij maar ook met de patiënten.” Het afgelopen jaar is Martin al minder gaan werken. “Ik heb het werk langzaam kunnen afbouwen en Janneke in kunnen werken. Dat is ideaal geweest.” 

Janneke Rozeman en Marten Luiting (foto Nieuwsblad Schaapskooi)

Voor Luiting wordt er een lange periode van 35 jaar huisarts zijn op 1 juli afgesloten. “Ik ben begonnen als huisarts in Enschede op 1 juli 1987. In die tijd was er nog een overschot aan huisartsen.” Na 5 jaar grote stad was Marten toe aan een praktijk in een dorp, het verstedelijkte platteland trok hem aan en zo is hij in Heerde terecht gekomen. “Ik kom zelf ook van de Veluwe namelijk uit Harderwijk.” Juist in die tijd kwamen er meer praktijken beschikbaar en kon hij de praktijk van dokter Straatsma overnemen. Een schot in de roos; hij is niet meer uit Heerde weg gegaan. “Ik heb nergens zolang gewoond als hier.” En hij blijft ook na zijn pensionering in het dorp wonen. Natuurlijk is het beroep van een huisarts in die 35 jaar behoorlijk veranderd. “Vroeger had ik een praktijk aan huis. Mijn vrouw werkte er ook en mijn kinderen brachten bijvoorbeeld de rekeningen rond.” Het privéleven was veel meer verbonden met het vak. “En we hadden veel meer taken. Ik deed zwangerschapscontroles en zuigelingen,- en kleuterbureau.”

Een van de grootste ontwikkelingen was de oprichting van de huisartsenposten die het werk in de avond en de weekenden overnemen. En natuurlijk is de verhuizing van de praktijk naar de Hoed (huisartsen onder een dak) aan de Brinklaan de grootste wijziging voor Luiting zelf geweest. “Daardoor heb je de praktijk niet meer aan huis en heb je de beschikking over veel meer ondersteuning. We hebben praktijkondersteuner voor diabeten, voor de geestelijke gezondheidszorg en zelfs speciaal voor ouderen.” De organisatie is steeds verder uitgebreid; “waardoor we als centrum meer kunde en kennis in huis hebben. Daardoor ben je als huisarts wel iets meer een manager geworden maar dat is ook noodzakelijk. Door de vergrijzing is er namelijk veel meer zorg nodig. De bejaardentehuizen zijn opgeheven en ouderen blijven veel langer thuis wonen.”

Daarnaast is de techniek in de gezondheidszorg sterk verbeterd. “Er kan nu veel meer en we willen ook veel meer. Je wordt op je 80ste nog geopereerd terwijl je vroeger boven de 65 jaar niet eens meer gedialyseerd werd.” Maar wat altijd hetzelfde is gebleven, is de vertrouwensrelatie met de patiënt. “Dat is de essentie van het vak, de motor waar alles om draait”, benadrukt Marten. “Continue zorg, dichtbij huis gegeven, door één persoon; dat zijn de drie pijlers van het werk als huisarts.” Ook de relatie met patiënten is anders geworden. “Toen ik op 28-jarige leeftijd begon, vertelde ik wat de behandeling ging worden terwijl je nu je idee voorlegt en met de patiënt in overleg gaat. Je probeert samen een oplossing te vinden.”       

Op 1 juli gaat Marten met pensioen. “De eerste maanden doe ik niks. Mijn vrije tijd wordt voor een deel al ingevuld door de kleinkinderen waar we druk mee zijn. We hebben een grote tuin waarin altijd werk is. Verder kijk ik wel wat op mijn pad komt. Ik wil iets sociaals doen.” In een groot zwart gat zal hij niet vallen. “Ik werkte de afgelopen tijd al halve dagen en die tijd heb ik ook zo vol gekregen”, lacht hij. Marten is 63 jaar oud en heeft nog vijf jaar de mogelijkheid om als huisarts te blijven werken. “Ik kan, als ik me verveel, altijd nog als waarnemer aan de slag.”

De afscheidsreceptie voor een ieder die dokter Luiting de hand wil drukken en kennis wil maken met dokter Rozeman is donderdag 30 juni tussen 16.00 en 18.30 uur bij de Spikke Stationsstraat 8 in Heerde. U bent van harte welkom.

(Artikel & foto: Nieuwsblad Schaapskooi)

Top