Apotheek Heerde steunt Berghuizerbad

Algemeen coördinator Robert van Dijk van het Berghuizerbad in Wapenveld en apotheker Ruud Timmerman van Apotheek Heerde hebben een drie jaar geldende sponsorovereenkomst getekend. Met de ondertekening verplicht de apotheker zich om tot en met 2024 de verbandtrommel van het zwembad aan te vullen met pleisters en verbandmiddelen. Een andere afspraak is dat vier vrijwilligers van het Berghuizerbad op kosten van de apotheek een reanimatie- & AED training kunnen volgen bij EHBO-vereniging Heerde.

Ruud Timmerman (links) en Robert van Dijk.

Robert van Dijk: ”De verbintenis is een voortzetting van de relatie die we in 2014 met de apotheek zijn aangegaan. Zolang sponsort Ruud Timmerman ons al. En daar zijn we blij mee. Naast dat het goed is om kwalitatief goede verbandmiddelen en pleisters in huis te hebben, is het een mooie opsteker voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van het zwembad.”

Ruud Timmerman benadrukt het belang van een verbandtrommel die up-to-date is. “In geval van nood wil je niet misgrijpen. Vaak wordt vergeten dat steriele materialen een beperkte houdbaarheid hebben. Je moet ze daarom regelmatig vervangen. Om die reden spreken we met de clubs die we sponsoren een meerjarig contract af. Hierin is vastgelegd dat de inhoud van de verbandtrommels jaarlijks tot een vastgesteld bedrag mag worden aangevuld. 

Verder kunnen een aantal leden of vrijwilligers op onze kosten een reanimatie- & AED training volgen. Zo komen er meer mensen in deze omgeving die kunnen reanimeren en die weten hoe een AED werkt. Dat is van groot belang. Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten namelijk cruciaal. Als iemand binnen die tijd gereanimeerd wordt, al dan niet met behulp van een AED, is de overlevingskans het grootst. Vandaar dat we dit aan onze sponsoring hebben toegevoegd.”

Mensen die geïnteresseerd zijn in een leuke vrijwilligersfunctie bij het Berghuizerbad kunnen contact opnemen met Robert van Dijk: “Ze mogen me geheel vrijblijvend bellen voor meer informatie op telefoonnummer (0578) 696763 of een e-mail sturen naar info@berghuizerbad.nl.”

Top