Apotheker helpt bij het oplossen van geneesmiddelentekorten

De apothekers in Nederland helpen bij het oplossen van de problematiek van de geneesmiddelentekorten. In 99 procent van de gevallen lukt het door medicatie met dezelfde werkzame stof van een ander merk aan te bieden, een therapeutisch alternatief te bedenken, te importeren of zelf te bereiden. Dit blijkt uit cijfers van KNMP Farmanco, dat jaarlijks de geneesmiddelentekorten in kaart brengt. In 2022 waren er 1514 geneesmiddelen niet op voorraad, een stijging van maar liefst 50 procent ten opzichte van 2021.

Ook bij Apotheek Heerde is dit aan de orde. Apotheker Ruud Timmerman: ‘Wij staan voor goede farmaceutische zorg. We doen er alles aan om voor patiënten goede oplossingen te bedenken.’

De apothekers in Nederland maken zich nog dagelijks ernstig zorgen over de geneesmiddelentekorten. De tekorten zijn over 2022 schrikbarend toegenomen met 50 procent, zo blijkt uit de jaarcijfers van KNMP Farmanco. Het afgelopen jaar waren er 1514 geneesmiddelen niet op voorraad, tegenover 1007 in 2021. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks buitengewoon veel last van.

Extra voorraden
De problematiek met geneesmiddelentekorten speelt al langere tijd in Nederland. Sinds 2010 is er een stijgende lineaire trendlijn, met in 2019, 2020 en 2022 nog verdere uitschieters naar boven. De beroepsorganisatie KNMP hoopt dat in 2023 het aantal tekorten structureel afneemt nu de overheid eist dat extra voorraden worden aangelegd. Uit cijfers van de KNMP blijkt dat 57 procent van de tekorten over 2022 binnen 10 weken was opgelost. Apotheker Timmerman: ‘Naast de aanleg van deze voorraad pleiten we voor aanvullende maatregelen. Denk daarbij aan het aanwijzen van meer leveranciers per voorkeursmiddel, het kostendekkend maken van apotheekbereidingen en de productie van geneesmiddelen dichterbij huis.’

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Ook zijn economische redenen aan de orde. Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied.

KNMP Farmanco
Voor de apothekersorganisatie brengt KNMP Farmanco de geneesmiddelentekorten in kaart. Indien een geneesmiddel landelijk niet verkrijgbaar is, gedurende minimaal 14 dagen, noteert KNMP Farmanco een nieuw tekort voor het jaarlijkse overzicht. Meldingen door apothekers worden geverifieerd bij de fabrikanten. Farmanco houdt al 19 jaar statistieken bij over geneesmiddelentekorten in Nederland.

Top